چنارلق ، جان من است

 

چنارلق ، جان من است

 

          خیالم را در هوای چنارلق و با عشق سرزمین زیبایم عطرآگین

    می کنم . گل های هوشربای صحرایی را به یاری فرا می خوانم تا

    در احساس شکفته ام ، با داربست اندیشه ی پاکـــــم ، آذینـی از

    دوستی هـــــای ماندگار و بی ریایی های دل هـــــــای صفا پیشه

    برپا نمایم . بر بال هـــــای نسیم سحرگاهی کــــه سفینه ی پرواز

    عاشقانه ی من تا بلنـــدای کوهستان دل انگیز چنارلـــق است ، با

    شور عارفانــــه ای ، جلوه هــــــای دست هنر آفــرین دادار هنرمند

    رابه تماشا می نشینم . چنارلق ، سرزمین من است ؛ بر سینه ی

    دوماننی ، سنگــــربان میانسران ؛ در آغوش آق داغ ، همسایــه ی

    برزه داغی کـــه نور نگاهش بر دررام طارم می تابد . 

           چنارلق ، جان من است .

 

                                                          هژبر پاکزاد

                                                 10 آذر 1395 خورشیدی